Home / Tag Archives: ارزانترین تور کانادا

Tag Archives: ارزانترین تور کانادا

سیستم آموزشی در کانادا

سیستم آموزشی در کانادا سیستم آموزشی در کانادا :: سیستم آموزشی در کانادا به طور کلی در اختیار ایالت قرار دارد از این رو هیچ گونه آموزش فدرالی در این کشور حکم فرما نیست. در کشور کانادا تعهد ملی در سیستم آموزشی وجود دارد و تحصیل در مقطع پایه در …

Read More »