Home / Tag Archives: آمار گردشگران ایرانی در 5 ماه

Tag Archives: آمار گردشگران ایرانی در 5 ماه

آمار گردشگران ایرانی در 5 ماه نخست به کشور ترکیه

The statistics of Iranian tourists to Turkey in 2018

آمار گردشگران ایرانی در 5 ماه نخست به کشور ترکیه چقدر است؟ با توجه به اینکه گردشگران ایرانی همیشه در سفر به ترکیه با گردشگرانی روسی رقابت شدید دارند امسال این آمار بصورت وحشتناکی ایرانی ها را  از  سایر رقبا جلوتر  نشان می دهد. روزنامه ها و سایت های خبری …

Read More »