Home / Tag Archives: آثار تاریخی یزد

Tag Archives: آثار تاریخی یزد

همه چیز در مورد یزد

همه چیز در مورد یزد همه چیز در مورد یزد:: استان یزد یکی از استانهای مرکزی کشور می باشد که در ناحیه بیابانی کشور واقع شده است. این استان در همسایگی استان های اصفهان ، فارس، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی و کرمان قرار دارد. مساحت این استان بالغ بر …

Read More »