Home / stv fi hdjhgdh

stv fi hdjhgdh

سفر به ایتالیا با تور اروپا

سفر به ایتالیا با تور اروپا آنیاگشت   پایتخت: پایتخت ایتالیا، رم، مرکز تمدن دنیای غرب و مذهب کاتولیک در جهان است.زبان: زبان مردم کشور چکمه ای، ایتالیایی می باشد.واحد پول: واحد پول ایتالیا، یـــورو  می باشد.مساحت: مساحت ایتالیا برابر با ۳۰۱،۳۱۸  کیلو متر مربع می باشد.کد تلفن: ۳۹+ از ایتالیا بدانید : ایتالیا، …

Read More »
طراحی سایت © Copyright %year%, All Rights Reserved