Home / زوریخ

زوریخ

معر�ی ۱۰ مورد از بهترین موزه های زوریخ

معرÙ�ÛŒ موزه های زوریخ در کشور سوییس زوریخ پایتخت Ù�رهنگی کشور سوییس است Ú©Ù‡ از آن به عنوان یکی از گران ترین شهرهای دنیا یاد Ù…ÛŒ شود. این شهر با توجه به شرایط اقتصادی خوبی Ú©Ù‡ دارد امیدو اقتصادی اروپا به شمار Ù…ÛŒ رود Ùˆ جز پرجمعیت ترین شهرهای کشور …

Read More »
طراحی سایت © Copyright %year%, All Rights Reserved