Home / محدودیت سفرهای داخلی اروپا

محدودیت سفرهای داخلی اروپا

کاهش محدودیت سفرهای داخلی اروپا

محدودیت سفرهای داخلی اروپا رفع می‌شود با باز شدن مجدد مراکز خرید، مدارس و از سرگیری تجارت در اروپا، مردم این قاره شاهد کاهش اقدامات در جهت پیشگیری از ویروس کرونا هستند. به دنبال رفع این محدودیت‌ها کشورهای اروپایی در نظر دارند به تدریج قوانین مربوط به محدودیت سفرهای داخلی …

Read More »