Home / تغییرات پروازی پس از کرونا

تغییرات پروازی پس از کرونا

تغییرات پروازی پس از کرونا

تغییرات پروازی پس از کرونا که احتمال وقوع آن‌ها زیاد است بدیهی است که ویروس کرونا زندگی همه ما را دگرگون کرده و ایرلاین‌ها که همیشه در راس تغییرات هستند نیز دستخوش این تغییر شده‌اند. روزنامه نگار صنعت هوانوردی جان والتون، نگاهی به تغییرات پروازی پس از کرونا که می‌توانند …

Read More »