Home / باز کردن مرزهای داخلی اروپا

باز کردن مرزهای داخلی اروپا

بازگشایی مرزهای داخلی اروپا

اروپا با بازگشایی مرزهای داخلی خود جانی دوباره به صنعت گردشگری می‌دهد روز چهارشنبه کمیسیون اروپا از بازگشایی مرزهای داخلی اروپا خبر داد و توصیه نامه‌ای منتشر کرد تا با استفاده از آن به رفع تدریجی محدودیت‌های سفر در اروپا کمک کند و پس از ماه‌ها تعطیلی این صنعت، با …

Read More »