Home / باز شدن مرزهای ترکیه

باز شدن مرزهای ترکیه

بازگشایی مرزهای ترکیه

بازگشایی مرزهای ترکیه از نیمه دوم خرداد ماه طی ماه‌های گذشته و در پی شیوع کرونا بسیاری از کشورها مرزهای خود را به روی یککدیگر بستند تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کنند. ترکیه نیز یکی از کشورهایی بود که از همان ابتدای شیوع کرونا محدودیت‌های سختی را برای ورود …

Read More »