Home / بازگشایی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد

بازگشایی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد

بازگشایی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد

بازگشایی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد پس از حدود یک ماه تعطیلی ترمینال یک فرودگاه مهرآباد تهران که با توجه به کاهش تعداد پروازها در اثر شیوع کرونا، از ۲۸ اسفند ۹۸ درهای خود را به روی مسافران بسته بود، بازگشایی شد. بر این اساس ایرلاین‌های کیش ایر، زاگرس و وارش …

Read More »