Home / آلاسکا چه دارد

آلاسکا چه دارد

تصرف آلاسکا بدون خون!

تاریخچه مدون آلاسکا آلاسکا یکی از سرزمین‌های پر رمز و راز است که تاریخ بسیار پشت آن خوابیده است و نکته قابل توجه این است که حداقل در چند قرن گذشته این سرزمین هرگز دارای حاکمیت بومیان خود نبوده است و مدام تحت تسلط دیگر قدرت‌ها بوده است. در حال …

Read More »
طراحی سایت © Copyright %year%, All Rights Reserved